Podczas Targów ASSEMBLYGO, odbędą się  seminaria z zakresu klejenia oraz zgrzewania w przemyśle, organizowane przez Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach


TEMAT: 4. Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt. „Klejenie w aplikacjach przemysłowych”


Po raz czwarty Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa zaprasza na Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt. „Klejenie w aplikacjach przemysłowych”. Seminarium jest skierowane do producentów i dostawców klejów, osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które stosują lub przygotowują się do zastosowania technologii klejenia w produkcji, specjalistów i inżynierów klejenia oraz osób nadzorujących procesy klejenia w przedsiębiorstwach. W programie seminarium przewidziano wystąpienia polskich ekspertów oraz specjalistów z Instytutu Fraunhofera w Bremen.


TEMAT: 4. Międzynarodowe Seminarium pt. „Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych”


Seminarium poświęcone zagadnieniom z zakresu technologii zgrzewania rezystancyjnego, zgrzewania tarciowego oraz technik alternatywnych na stałe wpisało się do programu wydarzeń organizowanych przez Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa. Tematyka spotkania obejmuje również kontrolę jakości połączeń zgrzewanych, emisję zanieczyszczeń do środowiska pracy i modelowanie numeryczne.


Do udziału w seminarium zaproszono grono wybitnych ekspertów, którzy przedstawią najnowsze wyniki badań i zagadnienia mające istotny wpływ na rozwój współczesnych technologii zgrzewania. Merytoryczne dopełnienie programu będą stanowiły techniki pokrewne.


W skład komitetu naukowego obydwu seminariów wejdą dr inż. Adam Pietras, Dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa, dr hab. inż. Zygmunt Mikno, Zastępca Dyrektora Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, dr inż. Jolanta Matusiak, Kierownik Grupy Badawczej Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska, a także przedstawiciele jednostek naukowych i przedsiębiorstw zajmujących się technologią zgrzewania.​​