Patronaty
Honorowy patronat nad Targami objęli:
Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego


KrakowJacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa