Patronaty 


Honorowy patronat nad Targami objęli:Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
www.malopolska.pl

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
www.krakow.pl

Patronat medialny: