Patronaty




Honorowy patronat nad Targami objęli:




Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego


Krakow



Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa